Методологии за управление на проекти (PM-111)

Полудневен семинар, запознаващ участниците с основните подходи в управлението на един проект, произходът на различните методологии, техните основни цели и изисквания, и начините за тяхното ефективно прилагане. Семинарът разглежда някои от най-популярните методологии за управление на проекти в контекста на тяхното зараждане и областите, в които са прилагани най-добре, разглежда техните силни и слаби страни в зависимост от структурата на организацията, в която се използват и особеностите на самия проект, в който се прилагат.

Анализът на ефективността на всяка една от разглежданите методологии се базира на практически изследвания както върху успеваемостта на цялостния подход, така и върху ефективността на отделни негови техники и практики.

Основната теза на семинара е, че различните методологии дават различни резултати в зависимост от типа и структурата на организацията, която ги прилага, типа на проекта и целите, които са поставени пред него, както и от зрелостта и умението за сработване на участниците в проектния екип. Успехът на проекта зависи от точния анализ на неговите особености и от правилния избор на методология за всеки отделен случай.

Обучението е насочено към целия екип, осъществяващ реализацията на един проект. Подходящо е също за мениджъри от средно и високо ниво, както и за възложители, поставящи и контролиращи изпълнението на проекти.

Семинарът се състои от 4 лекции, които покриват следните теми:

1. Класически методологии – PMBOK на PMI

 • Подходи в управлението на проекти. Исторически аспекти
 • Формални методологии – основни характеристики и акценти. Приложимост на различните методологии
 • Жизнен цикъл на продукта и процес на управление на проекта
 • Етапи на проекта и групи процеси
 • Области на знание
 • Важни артефакти и документи по време на проекта

 

2. PRINCE2 – качество и контрол

 • Основни принципи на PRINCE2 – продуктов подход
 • Компоненти, процеси и техники
 • Организация, планиране и контрол

 

3. Гъвкави (Agile) методологии

 • Алтернатива на класическия подход
 • The Agile Manifesto – основни принципи и ценности
 • 12-те ключови практики на Extreme programming
 • Scrum – един бързо налагащ се подход
 • Lean и Kanban – новите надежди, заимствани от производството

 

4. Анализ и сравнение на различните подходи

 • Плюсове и минуси на гъвкавите методологии
 • Резултати от прилагането на различните подходи в практиката
 • Гъвкав или традиционен подход?
 • Ролята на ISO 9001 в управленските процеси

 

Участниците в семинара получават сертификат, удостоверяващ, че курсистът е получил формално обучение по управление на проекти.

Свалете описанието на семинара Методологии за управление на проекти в PDF файл.

Новият курс "Успешни бизнес презентации" стартира от Варна!

На 12.07.2014 г. ще се проведе дебютното издание на нашия най-нов курс по презентационни умения "Успешни бизнес презентации" в гр. Варна. Курсът е насочен към към мениджъри, търговци, фрийлансъри и стартъпи - хора, които представят своя бизнес, своите продукти пред клиенти, инвеститори или партньори.Warning: Use of undefined constant displaySubtleAds - assumed 'displaySubtleAds' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rammsoft/public_html/bg/wp-content/themes/gluedideas_subtle/footer.php on line 19