Управление на риска в проекти (PM-203)

Практически семинар-тренинг, в който участниците се запознават с характеристиките на риска, неговото влияние върху работата на проекта и важността му за постигането на набелязания краен резултат. Семинарът се провежда в рамките на половин ден и съчетава както теоретично представяне на дейностите, необходими да се извършат по време на изпълнението на проекта за управление на рисковете, така и практически упражнения по идентифицирането и анализирането на потенциалните рискове, по време на които участниците лично извършват повечето от тях, разигравайки ситуация с един примерен, но напълно реален проект.

Управлението на рисковете е от ключова важност за успеха на проекта и поради това е дейност, на която всички, които са ангажирани с дадения проект, трябва да обръщат внимание. Точно поради това, семинарът е ориентиран към всички, чиято работа е свързана с изпълнението на един проект – проектни мениджъри и екипни лидери, продуктови и маркетинг мениджъри, шефове от средно и високо ниво, членове на проектния екип.

Семинарът е подходящ не само за хора, ангажирани с изпълнението на проекти, а и за онези, възлагащи и контролиращи изпълнението на проектите – както от частния бизнес, така и от публичния сектор, защото рисковете поразяват всички аспекти на проекта – срокове, обхват, бюджет, – а това влияе на всички.

Обучението се състои от следните модули:

1. Рискове и тяхното влияние

 • Несигурност и риск
 • Неуправляваните рискове – основна причина за провала на проектите
 • Принципи на успешния риск мениджмънт

2. Идентификация на риска

 • Основни дейности в управлението на риска – анализ и противодействие
 • Категории рискове
 • Източници на рискове
 • Области на висок риск
 • Често срещани рискове в проектите
 • Практическо упражнение – запознаване с примерния проект, анализ на бизнес целите на проекта
 • Практическо упражнение – брейнсторминг за идентификация на рисковете

3. Анализ на риска

 • Количествена и качествена оценка на рисковете – вероятност за възникване и степен на поразяване
 • Приоритизация на рисковете
 • Практическо упражнение – изготвяне на списък с най-опасните рискове

4. Контрол и противодействие на риска

 • Възможности за реакция и противодействие на отрицателните рискове
 • Стратегии за реагиране на положителни рискове
 • Планиране на управлението на риска
 • Анализ на събитията, предвещаващи настъпването на определени рискове
 • Практическо упражнение – избиране на мерки за намаляване, избягване или реагиране на рисковете

5. Добри организационни практики за управление и контрол на риска

 • Планиране на защита от рискове
 • Мониторинг на риска – следене за признаци за появяване на рискове
 • Управлението на риска като начин на мислене

Участниците в семинара получават сертификат, удостоверяващ, че курсистът е получил формално обучение по управление на проекти.

Свалете описанието на семинара Управление на риска в проекти в PDF формат.

Новият курс "Успешни бизнес презентации" стартира от Варна!

На 12.07.2014 г. ще се проведе дебютното издание на нашия най-нов курс по презентационни умения "Успешни бизнес презентации" в гр. Варна. Курсът е насочен към към мениджъри, търговци, фрийлансъри и стартъпи - хора, които представят своя бизнес, своите продукти пред клиенти, инвеститори или партньори.Warning: Use of undefined constant displaySubtleAds - assumed 'displaySubtleAds' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rammsoft/public_html/bg/wp-content/themes/gluedideas_subtle/footer.php on line 19