Фактори за успеха на проекта (PM-101)

Полудневен семинар, представящ на участниците основните принципи на управлението на един проект и свързаните с това въпроси, на които всеки участник в процеса на изпълнението на един проект трябва да може да отговори. Семинарът разкрива смисъла на проектната работа в контекста на дейността на организацията и влиянието на всяко от заинтересованите лица върху неговия успех. В процеса на обучението се анализират основните причини за неуспехите в повечето проекти и се търсят ефективни подходи за решаване на ключовите проблеми при проектното управление, които да доведат проекта до успешен завършек.

Обучението има практическа насоченост и курсистите разглеждат поставените въпроси през призмата на един примерен проект, като изпълняват упражнения върху него за всяка разисквана тема.

Основната теза на семинара е, че успехът на един проект зависи от знанията и усилията на всички хора, участващи в неговото изпълнение. Затова обучението е насочено към целия екип, осъществяващ реализацията на един проект. Подходящ е също за мениджъри от средно и високо ниво, както и за възложители, поставящи и контролиращи изпълнението на проекти.

Обучението се състои от 4 лекции и упражнения, които покриват следните теми:

1. Проект – цели и характеристики

 • Какво е общото между строителните и софтуерните проекти, домашния ремонт, проектите в училище и европейските проекти?
 • Формална дефиниция на проект. Основни характеристики на проекта. Цели и ограничения на проекта. Кога проектът е успешен?
 • Видове архетипна работа. Проектни капани
 • Упражнение: определяне на целите на проекта и стъпките за тяхното постигане

 

2. Значение на проекта за бизнеса

 • Проектът като издигане на оперативната работа на ново ниво
 • Оценка на стойността на проекта. Смисъл и полза от проектната дейност за бизнеса на компанията
 • Заинтересовани лица. Комуникационни връзки в проекта и извън него
 • Упражнение: определяне на заинтересованите лица и техните интереси в примерния проект

 

3. Управление на проекти

 • Подходи в управлението на проекти. Исторически аспекти
 • Формални методологии – основни характеристики и акценти. Приложимост на различните методологии
 • Управление на договорните отношения. Откриване на проекти в проектите
 • Упражнение: определяне на фазите и подпроектите в примерния проект

 

4. Успех на проекта

 • Статистика на успеваемостта – повечето проекти са неуспешни. Основни причини за неуспехите и какво се крие зад тях
 • Ролята на екипа в управлението на проекта
 • Съвети за избягване на класически грешки и довеждане на проектите до успешен край
 • Упражнение: идентифициране на класическите грешки, които могат да възникнат в примерния проект и начините за тяхното избягване

 

Участниците в семинара получават сертификат, удостоверяващ, че са получили формално обучение по управление на проекти.

Свалете описанието на семинара Фактори за успеха на проекта в PDF файл.

Новият курс "Успешни бизнес презентации" стартира от Варна!

На 12.07.2014 г. ще се проведе дебютното издание на нашия най-нов курс по презентационни умения "Успешни бизнес презентации" в гр. Варна. Курсът е насочен към към мениджъри, търговци, фрийлансъри и стартъпи - хора, които представят своя бизнес, своите продукти пред клиенти, инвеститори или партньори.Warning: Use of undefined constant displaySubtleAds - assumed 'displaySubtleAds' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rammsoft/public_html/bg/wp-content/themes/gluedideas_subtle/footer.php on line 19